BERNARD collection

Bernard je název projektu pro cameru obscuru, kdy přímý záznam na bromostříbrný fotografický papír (formát 50 x 60 cm) se stává originálním obrazem při použití velkého průměru dírky k dosažení požadované neostrosti obrazu. Cílem bylo hledání jiného pohledu na svět okolo sebe, blízko domova v letech 2013 a 2014. Motivem pro práci byl i citát svatého Bernarda z Clairvaux: „Od kamenů a stromů se dozvíš to, co od žádného učitele.“
///
Bernard is the project name for the camera obscura, when the direct recording on bromide photographic paper (size 50 x 60 cm) becomes the original image with using large diameter holes to achieve unsharp the image. The aim was to search for a different view on the world around them, near the home in the years 2013 and 2014. The motive for work was even quote by Saint Bernard of Clairvaux: „You’ll learn from stones and trees, what you won’t from any teacher.“


#1-2013 (50 x 60 cm), 2013
#2-2013 (50 x 60 cm), 2013 #3-2013 (50 x 60 cm), 2013 #14-2013 (50 x 60 cm), 2013

#18-2013 (50 x 60 cm), 2013
#23-2013 (50 x 60 cm), 2013 #27-2013 (50 x 60 cm), 2013 #29-2013 (50 x 60 cm), 2013

#30-2013 (50 x 60 cm), 2013
#24-2013 (50 x 60 cm), 2013 #40-2013 (50 x 60 cm), 2013 #8-2013 (50 x 60 cm), 2013

#7-2013 (50 x 60 cm), 2013
#32-2013 (50 x 60 cm), 2013 #51-2013 (50 x 60 cm), 2013 #10-2013 (50 x 60 cm), 2013

#47-2013 (50 x 60 cm), 2013
#31-2013 (50 x 60 cm), 2013 #35-2013 (50 x 60 cm), 2013 #34-2013 (50 x 60 cm), 2013

#39-2013 (50 x 60 cm), 2013
#36-2013 (50 x 60 cm), 2013 #49-2013 (50 x 60 cm), 2013 #44-2013 (50 x 60 cm), 2013

#11-2013 (50 x 60 cm), 2013
#20-2013 (50 x 60 cm), 2013 #33-2013 (50 x 60 cm), 2013 #53-2014 (50 × 60 cm), 2014

#60-2014 (50 × 60 cm), 2014
#57-2014 (50 × 60 cm), 2014 #61-2014 (50 × 60 cm), 2014 #64-2014 (50 × 60 cm), 2014