KRAJINA MÉHO DĚTSTVÍ/LANDSCAPE OF MY CHILDHOOD collection

Probíhající projekt pro cameru obcsuru nese název Krajina mého dětství. V něm se vracím do Humpolce, do mého rodného města a především do okolních lesů, skal, k jezírkům a do parku atd., kam jsme chodili. Vracím se však s velkou camerou obscurou formátu 108 × 90 cm. Začal jsem se vracet a hledat, co bylo v roce 2015. Není zatím zaznamenáno všechno.
///
Now I'm working on another project with the title The landscape of my childhood. I am going back to Humpolec to my hometown, into the surrounding forests, cliffs, lakes and parks, but with a really big camera obscura size 108 × 90 cm. I started to go back there in 2015. It's not yet all.


Andělka, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Naše skála, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Prostřední jezírko, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Skály, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam

Naše skála 2, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Rybník Dvorák, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
První skála, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Skála kluků, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam

Park pod Orlíkem, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam
Štůly, 2017,
108 × 90 cm, přímý záznam