Odrazy//Reflexions collection

Odrazy města Planá nad Lužnicí a okolí na hladinách řeky Lužnice a rybníků Farský a Hejtman. Svitkový diapozitiv v roce 1999.///
Reflections of town Plana nad Luznici and surroundings near the surface of the river Luznice and ponds Farsky nad Hejtman. Color reversal film in the yaer 1999.