KAIROS collection

Dřevěná komora na velký formát negativu (50 × 60 cm) se svým způsobem vrací k základům fotografie a souvislost s hrady může být i v tom, že se váží k počátkům osídlení naší země. Díky knize Zdeňka Kalisty - „Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není“, která mi byla inspirací, jsem realizoval projekt v letech 2006 až 2008. ///
The photography by wooden pinhole camera (large format 50 × 60 cm) is returned to basics photography. And Castles are related to the origins of the settlement of our country. Thanks to Zdenek Kalista book - „Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není“, which was the inspiration for me, I realised this project between 2006–2008 years.

Kompletní soubor 31 autorských fotografií byl zakoupen
do uměleckých sbírek Husitského muzea v Táboře v prosinci 2018.
///
The complete set of 31 author photographs was purchased
forthe art collections of the Hussite Museum in Tábor in December 2018.

Tajemný Karlštejn//
Mysterious Karlštejn castle
Benátky nad Jizerou, historie dvou tisíciletí//
Chateau Benátky nad Jizerou, history of two millenniums
Bonrepos, zrcadlo baroka a baroka především//
Chateau Bonrepos, mirror of baroque and especially baroque
Dražice, pozdrav z daleké Provence//
Dražice castle, greetings from distant Provence
Michalovice, hrad rytířského eposu//
Michalovice, castle of knight epos
Královský Bezděz//
Royal castle of Bezděz
Tvrdé obrysy Valečova//
Hard silhouettes of Valečov castle
Valdštejn rytířů, lapků a básníků//
Valdštejn castle of knights, footpads and poets
Lemberk, jeho páni a jeho sedláci//
Chateau of Lemberk, its Lords and its rustics
Jičínský zámek temného osudu//
Jičín chateau of sad fate
Zářící Lichnice//
Bright Lichnice castle>
Svojanovské drama//
Svojanov drama
Na Litomyšli s mnichy, biskupy, bratřími a pány//
At Litomyšl chateau with monks, bishops, fraters and lords
Neskutečný Zvíkov//
Imaginary Zvíkov castle
Třeboň Bílé paní rožmberské//
Třeboň chateau of White Lady of Rosemberk
Jindřichův Hradec, hrad tradice//
Jindřichův Hradec, castle of heritage
Landštejn a romantika//
Landštejn castle and romance
Vysoko se pnoucí Krumlov//
Towering Krumlov chateau
Choustník a Radenín a jejich světy//
Choustník castle and chateau of Radenín and their universe
Choustník a Radenín a jejich světy//
Choustník castle and chateau of Radenín and their universe
Hrad Mistra Jana (Kozí Hrádek)//
Castle of Master John
Červená Lhota - život mimo čas//
Chateau of Červená Lhota - life beyond time
Roudnice nad mocným tokem dějin//
Roudnice chateau above great flow of history
Veliký stín Jenštejna//
Large shadow of Jenštejn castle
Orlík a poslední lancknecht//
Chateau Orlík and the last bailiff
Neviditelný hrad Zbečno a počátky české šlechty//
Inivisible castle of Zbečno and origins of czech aristocracy
Nižbor - Osud Václava II.//
Nižbor chateau - Fate of Venceslas the IInd
Tři motivy křivoklátské//
Three Křivoklát motives
Švihov, hrad z konce středověku//
Švihov, castle from the dusk of Middle Ages
Na Velharticích s panem Buškem a jinými//
At Velhartice castle with Mr. Bušek and others
Loket - hrad na pomezí země//
Loket - castle on borderland